Want to join the Helifuel team?

Helifuel søker

SERVICETEKNIKER

Som servicetekniker i Helifuel får du blir du en del av et team som reiser verden over for å vedlikeholde og sertifisere fyllesystemer som er i drift samt utføre ombygginger.
Vi søker en faglig sterk og erfaren person med bakgrunn fra mekaniske fag, som har offshore erfaring og som har særlig interesse for eller faglig bakgrunn også fra elektro og/eller automasjonsfeltet. Du er en person som ønsker å ta del i et selskap hvor alle disipliner og aktiviteter er samlet under et tak og som har maritime bransjer over hele verden som leveransefelt.

I perioder mellom serviceoppdragene trer du inn i produksjonsarbeidet hvor det sammenstilles og testes nye fyllesystemer. Forholdet mellom reiseoppdrag og produksjon kan variere.


ANSVAR OG OPPGAVER:

Serviceteknikeren vil få tildelt reiseoppdrag fra sertifisering og vedlikeholdsavdelingen og modifikasjonsavdelingen.
Serviceteknikeren forbereder utstyr som skal sendes til servicested og deltar i gjennomgang av arbeidet som skal utføres.
Serviceteknikeren utfører oppdrag i henhold til plan og rapporterer om eventuelle avvik.

Funksjonstesting, kalibrering, trykktesting er typisk arbeid som inngår i et serviceoppdrag.
Modifikasjonsoppdrag kan typisk være å montere instrumenter, instrumentrør og fittings.
Serviceteknikeren skriver rapport fra oppdrag og overleverer avdelingsansvarlig.

Imellom oppdragene trer serviceteknikeren inn som produksjonsmedarbeider inkludert montasje, ferdigstilling og funksjonstesting.

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJONER:
 • Fagbrev innen mekaniske fag eller tilsvarende.
 • Minimum 5 års erfaring innen maritim industri inkl arbeidsoppdrag offshore på plattform eller skip.
 • Fag/interesse for elektro/automasjon.
 • Erfaring med standarder og regelverk relatert til offshore og maritim industri
 • God forståelse for kvalitetsprosesser.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Effektiv, med god arbeidskapasitet
 • God til å samarbeide, men liker å jobbe selvstendig
 • Trygg i utfordrende situasjoner, handlekraftig og takler usikkerhet
 • Verdsetter åpen og direkte kommunikasjon
 • Strukturert, analytisk og evne til å gjøre gode prioriteringer
VI TILBYR:

I Helifuel vil du få muligheten til å gjøre en forskjell og være en sentral drivkraft i selskapets fremtidige utvikling. Du får muligheten til å bruke bredden av dine erfaringer og kompetanseområder og samtidig få nye kunnskaper om våre prosjekter, kunder og markeder. Du vil jobbe i et humørfylt arbeidsmiljø med sterk teamorientering, der kompetanse og kvalitet står sentralt. Det er korte beslutningsveier, åpen kommunikasjon, god takhøyde og fokus på forbedringer. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og en spennende arbeidshverdag for rett kandidat. Arbeidssted er ved selskapets kontor i Sveio.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest og innen 16 februar.
Alle henvendelser behandles konfidensielt
Tiltredelse: Etter avtale

MEKANIKERE – TILKALLINGSHJELP

Vi søker kompetente mekanikere som ønsker å stille som tilkallingshjelp etter behov.

Du kan være pensjonist, offshorearbeider eller i en annen situasjon som gjør at du har tid til overs og har lyst å jobbe litt når det topper seg i produksjonen vår.

Våre produksjonsmedarbeidere produserer fyllesystemer, reiser offshore på serviceoppdrag og modifikasjonsarbeid og det kan derfor i enkelte korte perioder toppe seg.
Vi kunne da hatt behov for å samle noen ekstra mekanikere som kan sørge for at vi opprettholder fremdrift i produksjonen hos oss.

Arbeidet vil være under veiledning av vår produksjons formann.


ANSVAR OG OPPGAVER:

Arbeidsoppgavene kan være produksjon av fyllesystemer inkludert montasje, ferdigstilling og funksjons-testing og annet forefallende arbeid i produksjon.
Eksempler på oppgaver kan være:

 • Montering av pumper, gir, elektromotorer, filterhus på fundamenter, rørspooler, pakninger, rulledører, instrumenter, ventiler og en rekke andre mekaniske og elektriske komponenter.
 • Testing og sertifisering av tanker, sikkerhetsventiler, løfteutstyr med mer som vi i perioder trenger hjelp til å få gjennomført.
 • Vi opererer med mange forskjellige sammenstillings-metoder, gjenge-typer, flens-typer osv.
 • Våre enheter fullskala testes før levering og i dette inngår bruk av momentnøkler, testutstyr, kalibreringsverktøy med mer.
 • Våre operasjoner er styrt av prosedyrer og sjekklister.
 • Vi jobber i et “rent miljø / verksted” og det stilles høye krav til orden og presisjon i arbeidet.
 • Innimellom vil det være behov for arbeid som å bygge en kasse i kryssfiner, rydding og vedlikehold av variert omfang.
ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJONER:
 • Fagbrev innen mekaniske fag eller tilsvarende.
 • Minimum 5 års erfaring fra produksjonsvirksomhet tilsvarende arbeidsoppgaver som beskrevet i annonsen.
 • Erfaring fra ruting av instrumentrør og fittings er ønskelig.
 • Trucksertifikat er et pluss.
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Effektiv med god arbeidskapasitet.
 • God til å samarbeide men, fungerer også selvstendig.
 • Presisjonsorientert
VI TILBYR:

Du vil jobbe i et humørfylt arbeidsmiljø med sterk teamorientering, der kompetanse og kvalitet står sentralt. Det er korte beslutningsveier, åpen kommunikasjon, god takhøyde og fokus på forbedringer. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og en spennende arbeidshverdag for rett kandidat. Arbeidssted er ved selskapets kontor i Sveio.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest og innen 01 mars.
Alle henvendelser behandles konfidensielt
Tiltredelse: Etter avtale